Etkin Kurum İçi İletişim ve Kurum Kültürü

Etkin Kurum İçi İletişim ve Kurum Kültürü

Şirketler güçlü bir kurum kültürünün işlerinin sürekliliği açısından kaçınılmaz olduğunu fark ettikçe, teknoloji ve yenilikçi araçlar, kurum içi iletişimi de dönüştürüyor.

Her şirketin, her çalışma ortamının kendine has bir enerjisi ve hissiyatı vardır. İşte bu, tam olarak “Burada çalışmak nasıldır?” sorusuna yanıt veren, çalışanlara nasıl davranacaklarını, işlerini nasıl yapacaklarını, o şirket için neyin önemli olduğunu gösteren değerler bütününü tanımlayan kurum kültürü ya da organizasyonel kültürden kaynaklanır. Bu açıdan bakıldığında, kültürün bir organizasyonunun başarılı ya da başarısız olmasını etkileyen en önemli faktör olduğu ortaya çıkar.

Büyümeyi ve kârlılığı sürdürülebilir kılmak isteyen şirketler için kurum kültürü ve çalışma ortamındaki çeşitlilik, tam da bu nedenle kaçınılmaz hale geliyor. Şirketlerin çalışanları daha mutlu ve üretken hale getirmesi, daha yüksek kârlılığı beraberinde getirirken, inovasyonun açığa çıkması için de zemin oluşturuyor.

Şüphesiz, böyle bir kurum kültürü oluşturmanın yolu, doğru tasarlanmış ve yenilikçi araçlarla yönetilen kurum içi iletişimden geçiyor. Weoll olarak, şirketlerin dijital dönüşüm ve yeniden yapılanma süreçlerine, tüm iletişim ve süreç yönetimi ihtiyaçlarını tek platformda keşfetmeye alan açıyoruz. Kurum İçi iletişim Süreçleri çözümlerimizle teknolojinin gücünü kullanarak şirketlerin hızlı ve dinamik iletişim döngülerine çevik şekilde yanıt veren kurumsal portallar sunuyoruz.

Dilerseniz şimdi, kurum içi iletişimi iyileştirmek isteyen şirketlerin hayata geçirebileceği eylemlere göz atalım:

1. Lider ve çalışanlar arasında doğrudan iletişimi sağlamak

Teorideki hiyerarşi bariyerlerini iletişim süreçlerinde ortadan kaldırmak için ekipleri, departmanları, çalışanları ve yöneticileri birbirine bağlayabilen şirketler, örnek olacak, çalışanlar tarafından tercih edilecek ortamlar yaratabiliyor. Zira çalışanlar özgürce konuşabildiğinde ve şirketleri tarafından sağlanan ortamları kullanarak anlamlı bağlantılar kurduğunda, bu doğrudan güçlü bir topluluk duygusu oluşturmaya hizmet ediyor.

2. Çalışanların iç kaynaklara ve aktivitelere erişimini güçlendirmek

Amerikan Psikoloji Derneği, çalışanların, esenlik (wellness) odaklı girişim ve çabaları destekleyen şirketleri, iyi bir işyeri olarak önerme olasılığının yüksek olduğunu belirtiyor. Örneğin yeni başlayan çalışanların oryantasyon süreçlerinde tüm ekiple temas etmesini sağlamak, kıdem alan ya da herhangi bir başarıya imza atan kişi ve ekiplerin şirketin tüm katmanlarında kutlanmasını teşvik etmek, çalışanların doğum günlerini hatırlayarak küçük etkinlikler düzenlemek ve şirket olarak, topluluk halinde vakit geçirmeyi bir geleneğe dönüştürmek sağlıklı, sıcak ve verimli bir çalışma ortamı oluşturmaya yardımcı oluyor. Tüm şirketi ilgilendiren duyuruların tek bir noktada, herkesin görebileceği bir biçimde yapılması, iç kaynaklara erişimin güçlendirilmesinde rol oynuyor.

3. Çalışanlardan düzenli olarak geri bildirim toplamak ve ilerlemeyi kaydetmek

Geribildirim alıp vermeyi şirket kültürünün bir parçası haline getirmek, bunun için uygun bir iletişim zemini oluşturmakla mümkün oluyor. Bir ankette duyulduğunu, dinlendiğini hisseden çalışanların motive olma ve işlerini en iyi şekilde yapma olasılıklarının 4,6 kat daha fazla olduğu görülüyor. Geribildirimin ötesinde, yeni fikirlerin konuşulacağı açık bir tartışma ortamı yaratmak, inovasyonun ve özgür düşüncenin teşvik edilmesi açısından önem arz ediyor. Weoll olarak Kurum İçi iletişim Süreçleri Yönetimi uygulamamızla, teknolojinin olanaklarını kullanarak karşılıklı geribildirim alışverişi süreçlerini hızlandırmayı sağlıyoruz.

4. Kurum içi iletişime dair tüm aktiviteleri tek bir platformda tutmak

Şirketlerin hızlı büyüme olasılığını göz önünde bulundurarak ölçeklenebilir çözümler kullanmak, iletişim süreçlerinin tutarlılığını sağlamak için tek bir platform tercih etmek, şirket kültürüne dair tüm ayrıntıların yazılı ya da görsel bir biçimde saklandığı bir kurum arşivi oluşturmak açısından işe yarıyor.

  • Teknolojinin olanağıyla geliştirilen yenilikçi platformlar, kurum içi iletişim süreçlerini iyileştirerek kurum kültürünü geliştirmek isteyen şirketlerin ihtiyaç duydukları çözümleri sağlıyor. Weoll olarak, Kurum İçi İletişim Süreçleri kapsamında geliştirdiğimiz yenilikçi altyapı ve çözümlerle, kurumların tüm katmanlarındaki çalışanlarıyla uçtan uca, direkt ve çift yönlü iletişim kurmalarının önünü açıyoruz.
  • Kurum İçi iletişim Süreçleri’yle şirketlere, kurumsal tanıtım dokümanlarını kurum içinde kolayca yaygınlaştırma, kurum içi ve dışındaki iletişimi eşzamanlı hale getirme gibi olanakların yanı sıra, şirket portalını kurum kimliğini yansıtacak biçimde düzenleme imkanı sunuyoruz. Kurum dışındaki paydaşlarla yapılan etkinlikleri, basına dağıtılan bültenleri, yöneticilerin röportajlarını, Weoll Kurum İçi İletişim Süreçleri aracılığıyla eşzamanlı bir biçimde kurum içine taşıma fırsatı veriyoruz.
  • Şirkete yeni katılan çalışanları kurum içinde tanıtmayı, kıdem başarılarını ya da doğum günlerini ortak bir kutlamaya dönüştürmeyi, video ve fotoğraf galerisiyle o şirkette çalışmanın ayrıcalığını hissettiren görsel materyalleri tüm çalışanların erişimine açmayı sağlıyoruz.
  • Duyuru yönetimi, slider, yemek menüsü gibi ortak bilgi kaynaklarının yanı sıra, hazır anket formatları ve geribildirim araçları sayesinde tüm çalışanların fikirlerini özgürce söyleyebileceği bir çalışma kültürünün zeminini oluşturuyoruz.

Uzaktan çalışmanın ve hibrit çalışma modellerin yaygınlaşması, kurum içi iletişim süreçlerini daha da kritik bir noktaya taşıyor. Bu noktada iletişim ve işbirliği platformları, çalışanları ve yönetim kadrosunu fikirlerini paylaşmak, geribildirim vermek, hedefler belirlemek ve kutlama kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla bir araya getirerek kurum içi iletişimi destekliyor. Şirketin çalışanlarına bir topluluk olma bilincini kazandırmak, eşitlik, çeşitlilik ve kapsayıcılık taahhütlerini yerine getirmek, bağlı çalışanlarla ortak hedefler doğrultusunda başarıya koşmak, Weoll ile mümkün oluyor.

Şirketiniz için dakikalar içinde uyarlayabileceğiniz Kurum İçi İletişim Süreçleri çözümümüze dair daha fazla ayrıntı için bu bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bizimle İletişime Geçin

Dijital dönüşüm gerçekleştiren kurumların yeniden yapılanma süreçlerinde, onlara seçim özgürlüğü tanıyor; kurumların kendine has iş yapış biçimlerine uyum sağlıyor, kurumsal iş ve iletişim süreçlerinin verimliliğini artırıyoruz.

    Top