İnsan kaynaklarının kurum kültürüne etkisi

İnsan kaynaklarının kurum kültürüne etkisi

İnsan kaynakları, bir şirketin çalışanlarıyla, tedarikçileriyle ve diğer tüm paydaşlarla kurduğu etkileşimde sergilediği tutum ve davranışları, benimsediği değerleri kapsayan kurum kültürü kavramının inşasında önemli bir rol oynuyor.

Kurum kültürü, kimi zaman yönetim toplantılarında ya da kağıt üstünde tasarlansa da “yaşayan” bir kavram olduğu için, her an yeniden şekilleniyor, değişiyor. Şirketlerin tutum, davranış ve değerlerini temsil eden kurum kültürü, işe alım süreçlerinden başlayarak çalışanların yaşadığı tüm deneyimlere sebep olan ana unsur olarak karşımıza çıkıyor. Şirketin kuruluşundan gelen değerlerin üstüne inşa edilen ve köklerini koruyarak zamanla güncellenen kurum kültürü konusunda insan kaynakları departmanları da önemli ve öncü bir rol üstleniyor.

İK liderleri şirket kültürü için neler yapabilir?

Kural ve düzenlemelerin uygulanması, şirket değerlerinin her katmana yayılması ve çalışan deneyiminin iyileştirilmesi odağında çalışan insan kaynakları departmanları, pratikteki faaliyetleriyle teorik kurumsal kültür çerçevesinin belirleyicisi oluyor. Kurum kültürü oluşturmayı bir görev olarak benimseyen İK departmanlarının, pozitif etki yaratabilmek için, aşağıdaki başlıkları yerine getirip getirmedikleri konusunda emin olmaları gerekiyor:

  • Kültüre önderlik etmek: İK departmanları aktif bir yaklaşım benimsediklerinde, kurum kültürüne etki etmenin ilk adımını atmış oluyor. Şirketin kültürüyle ilişkilendirilebilen mevcut uygulamaları değerlendirmek, potansiyel boşluk ve fırsatları tespit etmek, organizasyon kültürünü şirketin vizyon ve misyonuyla uyumlu hale getirmek için işe stratejik bir plan oluşturmakla, bunu yaparken de yönetici ekibini süreçlere dahil etmekle başlamak gerekiyor.
  • Dijital çözümleri teşvik etmek: Kurum kültürünün dijital dönüşümü, dijital çözümlerin de kurum kültürünü dönüştürmesini şu yazımızda aktarmış, İK departmanlarından başlayan dijital dönüşüm çalışmalarının daha esnek ve çevik şirket yapıları kurmak, çalışanları değişimi benimsemeye cesaretlendirmek ve yeniliğe açık bir kültür yaratmak açısından önemli olduğunu ifade etmiştik. Bu noktada İK departmanlarının insan kaynakları, kurum içi iletişim, süreç yönetimi gibi alanlarda dijital çözümleri kullanmaya öncülük etmesi, güçlü bir kurum kültürü oluşturma yolunda etkili oluyor. Weoll olarak şirketlere iş ve iletişim süreçleri konusundaki ihtiyaçlarını keşfedebilecekleri, bu ihtiyaçlara en uygun dijital çözümleri seçebilecekleri bir deneyim alanı açıyoruz. Bu sayede İK departmanlarının ileri teknolojilerin gücüyle şirketlerinde dijital çağa uygun kurum kültürü konusundaki öncülüğünü destekliyoruz.
  • Şirketin nabzını tutmak: Stratejinin bir sonraki adımında şirket kültürünün durağan bir şey olmadığını, yeniliklerle, güncellemerle ve şirkete katılan yeni insanlarla değiştiğini hatırlamak gerekiyor. Bu noktada İK liderlerine şirketin güncel durumunun nabzını tutmak düşüyor. Geribildirim formları ve anketler, bu konuda bilgi edinmenin ve ölçüm yapmanın en kolay yolunu sunuyor. Weoll olarak tasarladığımız Kurum İçi İletişim Süreçleri çözümümüzle birlikte gelen anket ve geribildirim özellikleri, e-postalar, kağıt formlar ya da geleneksel araçlar kullanılarak günler alabilecek süreçleri ileri teknolojinin desteğiyle dakikalara düşürebiliyor. Bu anketlerden elde edilen veriler, çalışanların memnuniyet ve bağlılıklarına dair güçlü ipuçları sunabiliyor.
  • Liderlerin etkisini ölçümlemek: İşleri karar vermek ve riskleri yönetmek olan üst düzey yöneticilerin etkisini, çalışanlar arasındaki itibarını, çalışanların yöneticiye karşı duyduğu saygı ve sevgiyi ve çalışanların liderin iletişimine dair düşüncelerini takip etmesi gerekiyor. Yöneticilerin ve çalışanların hiyerarşi sınırları dahilinde birbirlerinden çekinmeden, korkmadan iletişim kurabildiği çalışma ortamları, inovasyonu, yeniliği ve fikir alışverişlerini de teşvik ediyor. Weoll olarak çözümlerimizle, böyle bir iletişim akışı sağlamak isteyen İK departmanlarının da yardımına koşuyoruz. Kuruluşların sahadan ofise ya da uzaktan çalışanlara, tüm katmanlardaki çalışanlarıyla, baştan uca, direkt ve çift yönlü iletişim kurabilmelerine olanak tanıyoruz.

İK profesyonelleri bu konuda ne düşünüyor?

İK’nın şirket kültürünü nasıl etkilediğini ve departmanın rolünün neden önemli olduğunu profesyonellere danışan Forbes, örnek davranışlardan işe alımlara, kültürün devamlılığını sağlamaktan iletişim ve süreç entegrasyonlarının sağlanmasına farklı önerilere yer veriyor:

  • DotConnect’ten Dominique Farnan, İK’nın rolünün “kültürel açıdan görmek istedikleri davranışı modellemek” olduğunu savunuyor. İK departmanlarının şirket kültürlerinin yaratmak ve somutlaştırmak konusunda itici güç olarak konumlanması gerektiğini savunan Farnan, çalışanların İK davranışlarını yakından takip ettiğini ve olası kötü deneyimlerden onları sorumlu tuttuğunu belirtiyor.
  • FedEx’ten Courtney Pace ise İK’nın öncelikli rollerinden birinin işe alınanlar için şirket algısını şekillendirmek olduğunu ifade ediyor. Departman içi eğitimler de dahil olmak üzere, İK departmanlarının işe alım süreci boyunca şirket kültürünü sunması gerektiğini öne süren Pace, İK profesyonellerinin şirket kültürünün temsilcileri olmaları gerektiğini ifade ediyor.
  • Kaliforniya Toplum Vakfı’ndan Tina R. Walker ise İK’nın şirket içi iletişimlerde bir kanal olarak hareket etmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Olumlu bir kültür oluşturmak ve bunu sürdürmek için tartışmaların kuruluş genelinde kesintiye uğramadan akabilmesi gerektiğine değinen Walker, İK departmanlarına bu akışın merkezinde olmalarını öneriyor. İK departmanları, bu konudaki teknoloji çözümlerini benimseyerek bu görevi başarıyla yerine getirebiliyor.
  • Ogletree Deakins’ten Rebecca Baumgartner, İK departmanlarının şirket kültürünün temeli olan değerleri, politika ve prosedürler aracılığıya operasyonel hale getirmek için fırsata sahip olduğunu düşünüyor. İşbirliğini ve ekip çalışmasını kültürün önemli bir parçası haline getirmek isteyen şirketlerin, İK departmanları aracılığıyla uygulanacak politika ve prosedürlere ihtiyaç duyduğunu ifade ediyor. Bir başka isim de İK’yı “şirket çevirmeni” olarak tanımlanıyor, zira işlerinin kültür için kağıt üzerinde olanı alıp gerçeği dönüştürmek olduğunu vurguluyor.

Hizmet olarak yazılımın gücünü kültür odaklı çözümlerimizde kullanıyoruz

Weoll olarak insan kaynakları, kurum içi iletişim ve organizasyon kültürü gibi konulardaki güncel trendleri takip ediyor, şirket liderlerinin, İK yöneticilerinin gündemlerine hangi konuları aldıklarını gözlemliyoruz. Weoll olarak geliştirdiğimiz çözümler, bu gözlemler sonucu elde ettiğimiz veriler ışığında iyileştiriliyor. Weoll olarak bugün İnsan Kaynakları, Kurum İçi İletişim, Bilgi Yönetimi ve Kurumsal Kaynak Yönetimi alanlarında sağladığımız gelişmiş altyapılı çözümlerimizi abonelik modeliyle, hizmet olarak sağlıyoruz.

İnsan kaynaklarında tüm çalışanları kucaklayan, iş yapış biçimlerini dijitale uyduran çözümlerimizle, kurum içi iletişim açısından sınırları kaldırmayı hedefliyoruz. Kurumsal kaynak yönetimiyle şirket kaynaklarının en etkin biçimde kullanımını öncelerken, bilgi yönetimi odağında yazılı ve dijital olan her şirket bilgisinin yetkiler dahilinde ilgililer tarafından kolayca bulunabileceği bir platform sağlıyoruz.

Weoll olarak sizin için yapabileceklerimizi keşfetmek isterseniz Tüm Çözümler sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bizimle İletişime Geçin

Dijital dönüşüm gerçekleştiren kurumların yeniden yapılanma süreçlerinde, onlara seçim özgürlüğü tanıyor; kurumların kendine has iş yapış biçimlerine uyum sağlıyor, kurumsal iş ve iletişim süreçlerinin verimliliğini artırıyoruz.

    Top