Uzaktan çalışma ve üretkenlik ilişkisi

Uzaktan çalışma ve üretkenlik ilişkisi

Küresel salgın sebebiyle iş dünyasında hızla yayılan ve bugün yeni bir norma dönüşen uzaktan çalışma, verimlilik ve üretkenlik sorularını da beraberinde getiriyor. Uzaktan çalışmayı kolaylaştıran kurum içi iletişim uygulamaları kullanmak, çalışan bağlılığı ve üretkenlik konularındaki endişeleri ortadan kaldırmaya yardımcı oluyor.

Küresel salgınla beraber açıklanan kapanma tedbirleriyle birçok hükümet tarafından zorunlu kılınan, şirketler tarafından da uygulanan uzaktan çalışma konsepti, şimdiye kadarki çalışma modellerini değiştirdi. Bazı şirketler ofise tamamen dönmeyi tercih etse de, çalışan esenliğine önem veren ve taleplerini dinleyen şirketler, uzaktan çalışmayı ya da hibrit modeli kalıcı hale getirdi. İşverenlerin bu konuda şimdiye kadar bir adım atmamasının en büyük gerekçesi, şüphesiz üretkenlik ve verimlilik endişeleriydi. Oysa uzaktan çalışmanın uygulanmaya başladığı dönemden bu yana bu konuda yürütülen birçok çalışma, endişelenecek bir şey olmadığını ortaya koydu. Weoll olarak kaleme aldığımız bu yazıda, dilerseniz önce bu çalışmalardan elde edilen çarpıcı verilere göz atalım:

  • Owl Labs tarafından hazırlanan bir raporda, pandemide uzaktan çalışanların %70’i sanal toplantıların daha az stresli olduğunu, %64’ünün ise artık hibrit toplantıları tercih ettiğini gösterdi.
  • Yapılan çalışmalarda, uzaktan çalışmanın ofis ortamında çalışmaktan daha iyi olduğunu gösteren sonuçlar elde edildi. Ortalama veriler, uzaktan çalışanların günde 10 dakika daha az verimsiz olduklarını, haftada 1 gün daha fazla çalıştığını ve %47 daha üretken hissettiğini gösterdi.
  • Teksas A&M Üniversitesi Halk Sağlığı Okulu tarafından yürütülen bir araştırmada ise çalışanların özellikle olağanüstü durumlarda uzaktan çalışma fırsatı bulabilmesinin, çalışan ve şirket direncini, dayanıklılığını artırabileceği ortaya kondu.
  • ConnectSolutions araştırmasında, ayda en az birkaç kez uzaktan çalışanların %77’si, daha az zamanda %30 daha fazla iş yaptıklarını söyledi.

Uzaktan çalışmanın artıları

Yüz yüze iletişimi, şirkete dair güncel bilgilere erişimi ve ortak çalışmayı azalttığı yönüyle eleştirilen uzaktan çalışmanın, bu yönleriyle kurum kültürünü olumsuz etkileme olasılığı konusunda endişeler de görülüyor. Ayrıca uzaktan çalışma, çalışanları izole bir ortama hapsettiği ve yalnızlığı artırdığı gerekçesiyle eleştiriliyor. Teknoloji çağında, dijital dönüşümün bir mecburiyete dönüştüğü bir dönemde yaşadığımızı düşündüğümüzde ise tüm bu endişelerin çözümünün teknolojide olduğu sonucuna ulaşıyoruz.

Weoll olarak iş dünyasının benimsediği yeni çalışma modellerine ve teknoloji çağının gereksinimlerine uygun kurum içi iletişim ve süreç yönetimi çözümleri üreterek, şirketlere daha verimli ve üretken çalışma pratiklerini keşfetmeleri için alan açıyoruz. Kurum içi bilgi akışlarını, belge yönetimini, işe alımdan sonraki insan kaynakları süreçlerini tek platformda sunarak, güçlü, dayanıklı ve yeni çağa hazır bir kurum kültürü inşa etmek isteyen şirketlere katkıda bulunuyoruz.

Uzaktan çalışma ve üretkenlik ilişkisi

Doğru dijital çözümlerin kullanıldığı, mesai saatleri içinde şirketin tüm takımları arasındaki bağlantının kurulabildiği ve şirket kaynaklarının yetkiler doğrultusunda herkesin erişimine açık olduğu koşullarda, uzaktan çalışma, araştırmaların da işaret ettiği üzere, ofis çalışmasına kıyasla daha üretken bir sürece dönüşebiliyor.

  • İş-yaşam dengesi kurmak: Uzaktan çalışma, işe gitme ve trafik çilesi çekme gibi problemleri ortadan kaldırdığı için çalışanların kişisel yaşamlarına ayırdıkları vaktin niteliğini ve niceliğini artırmaya yarıyor. Her gün dinlenmek, hobileriyle ilgilenmek ya da sevdikleriyle geçirmeye vakit bulan çalışanların özel yaşamlarındaki bu iyileşme, işteki performanslarına da yansıyor ve daha yüksek üretkenlik olarak geri dönüyor.
  • Daha fazla özgürlük: Ofis ortamındaki çalışma düzeni, en iyi ihtimalle çalışanların günde 8-9 saatlerini ofiste geçirmelerini zorunlu kılıyor. O an için işe odaklanamayan ya da yalnızca mesai saatleri içinde açık kurumlara gitmek isteyen çalışanlar, ofiste bulunma zorunlulukları gereği dışarı çıkamıyor. O gün için programını tamamlayan çalışanlar dahi mesai sona ermeden ofisi terk edemiyor. Oysa sorumluluk sahibi yeni kuşaklar, iş programlarını kendi kendilerine oluşturmak istiyor, zira ne zaman ve hangi koşullarda daha verimli çalıştıklarını biliyorlar. Çalışanlarına işlerini önceliklendirmeleri ve çalışma düzenleri konusunda güven duyan işverenler, en verimli saatlerinde işe odaklanan çalışanlarından daha yüksek verimler elde edebiliyor.
  • İyileştirilmiş çalışan deneyimi: İşe gidip gelme sürelerini kısaltan ve işyerindeki verimsiz bir biçimde uzayan kahve molalarından uzaklaşan çalışanlar, diledikleri ortamda, yasal standartları karşılamak ve iş zamanlamasına özen göstermek koşuluyla, özgürce çalışabildiklerinde daha iyi bir deneyim yaşamaya başlıyor. Bu da doğrudan esenliklerine, hayattan ve işlerinden aldıkları keyfe yansıyor. Mutlu çalışanların mutlu müşterilere karşılık geldiği bir dönemde, çalışan deneyimi ve esenliği de önem arz ediyor.

Uzaktan çalışma ve verimlilik, doğru teknolojilerle mümkün

Çalışanların sürekli bağlantıda olduğu ve ofis ortamından farksız bir biçimde iletişim kurabildiği bir çalışma pratiği yaratmak, esenliği yüksek çalışanların hissettiği bağlılıkla güçlü bir kurum kültürüne de dönüşüyor. Bir diğer deyişle şirketlerin endişe duyduğu tüm uzaktan çalışma eleştirileri, bir anda şirketlerin en güçlü yönlerine dönüşüyor. Yazı içinde daha önce de vurguladığımız gibi, bunu başarabilmek için doğru teknolojileri kullanmak gerekiyor:

Çalışanlara şirkete dair tüm kaynaklara erişebilecekleri bir platform sunmak

Weoll olarak geliştirdiğimiz yüksek teknoloji altyapılı Bilgi Yönetimi Süreçleri platformumuz, çalışanların yetki sahibi oldukları kurumsal dokümanlara, ortak bir alandan ve kolaylıkla ulaşmalarını sağlıyor. Sistem üzerinde üretilen dokümanlar ise ilgili gruplara bir görev olarak gönderiliyor. Böylece e-posta üzerinden alması günler sürecek geri dönüşler, Weoll’un odağına bilgi yönetimini alan platformuyla dakikalar içinde tamamlanabiliyor.

Güncel duyuruları herkese tek kanaldan ulaştırmak

Sahadakiler, üretimdekiler ve uzaktan çalışanlar arasındaki iletişimi korumak için, duyuru ve bilgi akışlarını düzenli olarak tek kanaldan yönetmek ve ulaştırmak gerekiyor. Kurum İçi İletişim Süreçleri Çözümümüz, duyuru yönetimi, ilan panosu ve afiş uygulaması gibi modülleri aracılığıyla şirketle ilgili tüm gelişmeleri kolay erişilebilir bir alandan şirketin tamamına eşzamanlı olarak göstermeye yarıyor. Bu sayede bilgi asimetrisi ve iletişim kopukluğu gibi problemler ortadan kalkıyor.

Geri bildirimlerle çalışma düzenini iyileştirmek

Anket ve ‘Bir Fikrim Var’ adını verdiğimiz görüş paylaşma uygulamalarımız, Weoll olarak geliştirdiğimiz Kurum İçi İletişim Süreçleri çözümümüz kapsamında sunuluyor. Geri bildirim süreçlerinde hazır şablonlar aracılığıyla kolaylıkla oluşturulabilen anket aracımızı kullananlar, çalışanların iş süreçleri, mutlulukları, endişeleri ve esenlikleri hakkında bilgiye doğrudan, gerçek zamanlı olarak erişebiliyor.

Çalışanlar ve yöneticiler arasındaki bağı korumak

Bir organizasyonun bütünlüğünü sağlayan ve insanları iş arkadaşının ötesinde birbirine başlayan güçler arasında, kutlama kültürü de konumlanıyor. Doğum günleri, terfi başarıları, satış rekorları, ödüller ya da yeni atamalar gibi gelişmelerin tüm çalışanlarla paylaşılmasına olanak tanıyan Weoll Kurum İçi İletişim Süreçleri platformu, şirkete yeni katılanların oryantasyonunu ve alışma sürecini hızlandıracak bir uygulamayı da içeriyor. Bu sayede uzaktan çalışma modelini benimseyen bir şirkette dahi herkes birbirini tanıyor, görüşlerini dinleme, başarılarını ve üzüntülerini paylaşma olanağı yakalıyor.

Weoll olarak perakende ve üretim sektörleri başta olmak üzere birçok sektörde, küçük ve orta boyutlu işletmelerden holdinglere farklı ölçeklerde birçok şirketin kurum içi iletişim ve süreç yönetimi dijitalleşmesine katkıda bulunuyoruz. Gelecekte karşılaşılabilecek risklere hazırlıklı olmanın yolunun mutlu ve üretken çalışanlardan, saygıyı, sevgiyi ve şirket amaçlarını merkeze alan bir kültürden geçtiğine inanıyoruz. Bu kapsamda uyarlanabilir, kodsuz (no-code) şablonlarla şirketlerin ihtiyaçlarına en doğru yanıtı vermek için çalışıyor, geleceğin işgücü trendlerine uyum sağlayacak çözümler geliştiriyoruz.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bizimle İletişime Geçin

Dijital dönüşüm gerçekleştiren kurumların yeniden yapılanma süreçlerinde, onlara seçim özgürlüğü tanıyor; kurumların kendine has iş yapış biçimlerine uyum sağlıyor, kurumsal iş ve iletişim süreçlerinin verimliliğini artırıyoruz.

    Top