Yeni Nesil Teknolojilerle Güçlü Kurum Kültürü Yaratmak

Yeni Nesil Teknolojilerle Güçlü Kurum Kültürü Yaratmak

Nitelikli işgücüne erişmenin her zamankinden daha önemli ve doğru yeteneklerin rekabet avantajına etkisinin görünür olduğu bir çağda, iş dünyası bir kavrama daha odaklanıyor: Kurum kültürü. Weoll olarak bu yazıda, bu kavramın ayrıntılarını keşfediyoruz.

Çalışanlarınızın şirketlerine bağlı hissetmesine sebep, yeni fırsatlar için arayışa geçmemelerine engel olan şeyin ne olduğunu düşündünüz mü? Çalışanların yaptıkları işlerden, çalıştıkları insanlardan ve çalışma koşullarından memnun olmasının arkasında, şirket başarısına etkisi de oldukça belirgin olan önemli bir kavram yatıyor: Kurum kültürü.

Weoll olarak kurum kültürünün ne olduğuna, nasıl oluşturulduğuna, neden önemli olduğuna değindiğimiz ve teknolojinin güçlü bir kurum kültürü inşasına ne gibi katkılar sunabileceğinin özetleneceği bu yazımıza, oldukça temel bir soruyla başlayalım: “Kurum kültürü nedir?”

Kurum kültürü nedir?

Organizasyonel kültür ya da şirket kültürü gibi ifadelerle de anılan kurum kültürü (company culture), bir organizasyonu hem çalışanlar hem de şirket dışındaki paydaşlar açısından ayırt edici kılan temel değer ve ilkelerdir. Çalışanların profili, birbirleriyle iletişim kurma ve iş yapma biçimi, iş süreçleri, şirket vizyon ve misyonu, şirket değerlerinin çalışanlar tarafından benimsenme seviyesi, yönetici-çalışan iletişimi, problem çözme pratikleri, ödüllendirme ve cezalandırma politikaları gibi birçok madde, kurum kültürünü oluşturur.

Kurum kültürü neden önemlidir?

Bir şirketin paylaştığı ve savunduğu değerlerin, uygulamaların, ilkelerin ve iş akış standartlarının oluşturduğu kurum kültürü, şirketin kimliğine dair genel bir çerçeve sunuyor. Bu çerçeve, işe alımdan ofis ortamına, çalışan verimliliğinden şirket algısı ve marka itibarına, birçok açıdan önem arz ediyor. Pazarlama ve iş dünyasının önemli gurularından Peter Drucker’ın ‘Kültür, stratejiyi kahvaltı niyetine yer’ cümlesi, güçlü bir kurum kültürünün olmadığı durumda şirket stratejisinin, büyüme planlarının, ürün ve hizmet kalitesinin pek bir anlam ifade etmeyeceğini ortaya koyuyor. Kültür ve strateji, şirket hedeflerine ulaşmanın olmazsa olmaz iki parçası, adeta madalyonun iki ayrı yüzü olarak konumlanıyor.

Çalışan bağlılığını artırır, sirkülasyonu azaltır

Bir işe alım yapmak, işverenler için yatırım yapmak anlamına geliyor. Dolayısıyla çalışan sirkülasyonu (employee turnover) olarak tabir edilen ve işe alınanların kısa sürede işten ayrılmalarını tanımlayan durum, yapılan yatırımın boşa gitmesi demek oluyor. İşe alım sürecinden başlayarak iş öğretmeye uzanan süreçte ayrılan zaman ve emek, çalışanın işten ayrılmasıyla boşa gitmiş oluyor ve yeni bir işe alım sürecini gerektiriyor. Bunun engellemenin yolu ise çalışan bağlılığını (employee engagement) artırmaktan geçiyor. Mutlu çalışanlar yaratan güçlü bir şirket kültürü, sirkülasyonu azaltarak, çalışanların işlerine adanmalarını mümkün kılıyor. Güçlü bir şirket kültürü ise iyi bir çalışan deneyimi tasarımından geçiyor. Weoll olarak geliştirdiğimiz platformlar, çalışan deneyimini odağına alıyor.

Verimliliği ve üretkenliği artırır

Warwick Üniversitesi tarafından yürütülen bir araştırma, mutlu çalışanların %12 daha üretken olduğunu ortaya koyuyor. Girişimcilerin %94’ü, çalışan adaylarının ise %88’i sağlıklı bir çalışma kültürünün başarı için olmazsa olmaz olduğunu düşünüyor. Bir şirketin her kademesine sirayet edebilmiş sağlıklı bir kurum kültürü, çalışan bağlılığını, dolayısıyla mutluluğunu artırıyor. Bu durum verimliliğin ve üretkenliğin artmasını beraberinde getiriyor. Tüm bunların toplamı ise şirketin kârlılığına, büyüme hızına ve marka itibarına yansıyor. Tam aksi olduğunda, bu durum şirketlere ek maliyet yaratıyor. ABD’deki mutsuz ve bağlılığı düşük çalışanların ekonomiye toplam maliyetinin 450-500 milyar dolara ulaştığı tahmin ediliyor.

Alınan kararların doğruluk oranını iyileştirir

İlk olarak Aristoteles tarafından anlatıldığı belirtilen kalabalıkların bilgeliği (wisdom of crowd) kavramı, kolektif bilincin karar almada daha etkili olduğunu gösteriyor. Kavrama göre problem çözme, karar verme, inovasyon yapma ya da tahmin etme süreçlerinde, kalabalık grupların ulaştığı sonuçlar, gerçek ve doğru sonuca bireysel sonuçlara kıyasla daha yakın oluyor.

İçinde yüzlerce şeker olan bir kavanoz düşünelim ve 50 kişilik bir ekipten kavanozdaki şeker sayısını tahmin etmesini isteyelim. Bireysel tahminlerin gerçek sayıyla arasındaki fark çeşitlilik gösterse de tüm tahminlerin ortalaması, gerçek sayıya küçük bir hata payıyla oldukça yakındır. Güçlü bir kurum kültürüne sahip şirketler, çoksesliliğe değer verir ve çalışanlarını karar alma süreçlerinin parçası haline getirir. Bu durum, şirketlerin doğru karar alma kaslarını iyileştirir, olasılıklarını artırır.

İşe alım süreçlerini kolaylaştırır

Kurum kültürünün mutlu çalışanlar yarattığını, mutlu çalışanların da kendi etki alanları için birer marka elçisine dönüştüklerini söylemiştik. Tüm bunlar, kariyerinin başlangıcında olan genç işgücünün dikkatini çekiyor. LinkedIn Global Talent Trends 2022 raporuna göre, 5 kişiden 2’si, iş tercihlerinde çalışma arkadaşlarını ve şirket kültürünü önemli bir faktör olarak görüyor. Güçlü bir kurum kültürünün vazgeçilmezleri arasında sayılan kariyer gelişimi olanakları, esnek çalışma koşulları, esenlik ve refaha verilen önem, çeşitlilik ve kapsayıcılık gibi başlıklar, genç yeteneklerin kariyerlerine başlayacakları şirketleri seçmelerinde önemli rol oynuyor.

Teknoloji, güçlü bir kurum kültürü oluşturmak için nasıl kullanılır?

Her alanda olduğu gibi insan kaynakları (İK) ve kurum kültürü oluşturma süreçlerinde de teknoloji, artık aktif olarak kullanılıyor. İnsan kaynakları, kurum içi iletişim, bilgi yönetimi ve kurumsal kaynak yönetimi gibi alanlarda geliştirilen dijital çözümler, yalnızca İK ekiplerinin bilgiye erişimini, doküman yönetimini kolaylaştırmakla kalmıyor. Anket yapmaktan anonim geri bildirimler toplamaya, kurum içi girişimciliği desteklemekten etkinlik ve çalışan deneyimi tasarımına birçok alanda dijital çözümlerden yararlanılabiliyor. Güçlü bir kurum kültürü oluşturmak, Weoll olarak teknolojinin olanaklarıyla geliştirdiğimiz ve işiniz için özelleştirebildiğimiz platformlarla mümkün oluyor.

Teknolojiyle tüm şirket bilgilerini tek platformda toplayabilirsiniz

Örneğin Weoll olarak geliştirdiğimiz İnsan Kaynakları Süreçleri Çözümlerimizle, sahada, üretimde, ofiste ya da uzaktan çalışan tüm personelin, işe girdikleri andan itibaren tüm sorularının yanıtlarına ve tüm ihtiyaçlarına tek platformdan erişme olanağı tanıyoruz. Performans yönetimini daha verimli hale getirmeye ve çalışan-yönetici arasında anlık bir bildirim kanalı oluşturmaya da yarayan Weoll İnsan Kaynakları Süreçleri Çözümlerimiz sayesinde mekan ve cihazdan bağımsız, internetin olduğu her yerde çalışan bir platformla ortak bir kurum kültürü yaratmaya yardımcı oluyoruz.

Çalışanlara aynı platformu kullanarak şirkete dair ayrıntılara erişebilme, organizasyon şemasını, yan haklarını takip edebilme, izin, avans ve bordrolarını inceleyebilme fırsatı tanıyoruz. Anket, günlük mod, bir fikrim var gibi yaratıcı geribildirim süreçleriyle birlikte tasarladığımız platformumuzla, hızlı geribildirim mekanizmaları oluşturmayı da mümkün kılıyoruz.

Kutlama kültürünü ve sosyal süreçleri teknolojiyle yürütebilirsiniz

Geliştirdiğimiz Kurum İçi İletişim Süreçleri Çözümlerini ise kurum içi iletişimi tek platforma taşımak isteyen şirketlere sunuyoruz. Blog / Kurum İçi Sosyal Medya, doğum günü kutlamaları, kıdem başarıları, aramıza yeni katılanlar gibi sosyal süreçlerin yönetimine olanak tanıdığımız bu çözümümüzle duyurular, yemek menüsü gibi bilgilere erişme olanağı da veriyoruz. Öte yandan anket, “Bir Fikrim Var” gibi geribildirim süreçlerini bir arada sunan Weoll olarak, kurum içi iletişimi dinamik hale getiriyoruz.

İhtiyacınıza uygun araç ve dokümanları kolayca oluşturabilirsiniz

Weoll, İK ve kurum içi iletişimin yanı sıra, bilgi ve kurumsal kaynak yönetimi için de özel çözümler sunuyor. Ayrıca kodsuz yaklaşımla (no-code) geliştirilen tüm çözümler, özel tasarım araçlarıyla platformların şirket ihtiyaçlarına göre kolaylıkla özelleştirilebilmesini mümkün kılıyor. Öte yandan Weoll olarak geliştirdiğimi yüksek teknolojili çözümlerle, perakende,üretim sektörü gibi farklı sektörler ve holding gibi grup şirketleri için ölçeklendirilmiş ve özelleştirilmiş modeller vaat ediyoruz.

Weoll olarak, çalışan bağlılığını artırmak ve şirketin tüm paydaşları tarafından paylaşılan güçlü bir kültür yaratmak isteyen farklı ölçeklerdeki organizasyonlar için dijital çağa en uygun çözümleri sunuyoruz. İşimiz, işinizi anlayıp, ihtiyaçlarınıza kulak verip, yanıt bulabileceğiniz çözümler üretmek…

Facebook
Twitter
LinkedIn

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bizimle İletişime Geçin

Dijital dönüşüm gerçekleştiren kurumların yeniden yapılanma süreçlerinde, onlara seçim özgürlüğü tanıyor; kurumların kendine has iş yapış biçimlerine uyum sağlıyor, kurumsal iş ve iletişim süreçlerinin verimliliğini artırıyoruz.

    Top