Çalışan gelişimini destekleyebilecek ve gelişimiş bir gözetim sağlayabilecek bir kurumsal portal kurmak, çalışanların değişim oranını azaltmada kilit farktör oldu.

Portalı bulutta oluşturmanın maliyet avantajını hissettik.

Sunuculara yatırım yapmak zorunda kalmadık ya da onları korumak için ek BT ekibi ihtiyacımız olmadı.

Toyzz Shop Bilgi İşlem Direktörü

Ahmet Arasıl

Kurum

Sunman | Toyzz Shop

Sektör

Perakende

Çalışan Sayısı

+2000 Kişi

İhtiyaçlar

Merkez ve mağazalar arasında çift yönlü bilgi akışı oluşturmak

Performans yönetimi, izin, işe giriş-çıkış, zimmet gibi merkezdeki tüm iş süreçlerine mağaza çalışanlarını da dahil etmek

Satış ekipleriyle iletişim kurarak büyümeyi desteklemek

Entegre çalışan bir kurumsal portal kurmak

Kazanımlar

İşgücü devir oranında (turnover) ilk 6 ayda %15 düşüş.

İşgücü devir oranında (turnover) ikinci 6 ayda %29 düşüş.

Çalışan sayısının %10’u kadar yeni öneri toplanması

Kağıt kullanımında %90 azalma

Performans incelemesine %100 katılım

Bulut teknolojilerinin sağladığı maliyet avantajı