Weoll ile departmanlar arası iletişimi artırılmış, ürün takibi hızlandırılmıştır

2020 yılında %3,39 olan ıskarta oranı 2021 yılında %2,14 e düşmüştür.

R&D Vice Manager

Okan Balcı

Kurum

Asçelik

Sektör

Üretim

Çalışan Sayısı

+450 Kişi

İhtiyaçlar

Hızlı Ürün Takibi

Departmanlar Arası Güçlü İletişim

Güçlü Tedarik Zinciri Yönetimi

Etkin Veri Analizi

Kazanımlar

Iskarta Oranındaki Düşüş

Dış Ret Oranındaki Düşüş

Duruş Süresindeki Düşüş

Uygunsuzluk Tonaj Oranındaki Düşüş